Predugovorne odredbe

PREDUGOVORNE OBAVIJESTI POTROŠAČIMA

Lunch nutrition d.o.o. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB: 25356209347, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080950215, e-mail:info@lunch.hr, PDV broj HR25356209347, temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, član uprave: Jelena Tomić Krželj, broj žiro računa HR6623400091110702488 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Radnička 50, 10000 Zagreb,  (dalje u tekstu: Lunch) je servis specijaliziran za planiranje, pripremu i dostavu nutricionistički optimiranih obroka koje dostavljamo na radna mjesta korisnika.

O proizvodima i uslugama

Lunch obroke moguće je naručiti putem naše stranice, uz prethodnu registraciju.

Više o postupku registracije možete pronaći na Općim uvjetima.

Detaljniji opis proizvoda i usluga dostupan je na našim stranicama kraj svakog pojedinog proizvoda,  prije izvršenja narudžbe.

Odabir i kupnja proizvoda i usluga

Narudžba proizvoda se izvršava elektroničkim putem. Pritiskom na ikonu tipke “Dodaj u košaricu”, odabrani proizvod sprema se u korisnikovu košaricu. Za nastavak postupka, potrebno je pritisnuti ikonu “košarica”, gdje se nalaze svi odabrani proizvodi, odabrano vrijeme dostave i ostali podaci.

Prije izvršenja kupovine korisnik može samostalno promijeniti stanje proizvoda, odnosno dodati još proizvoda u košaricu ili ukloniti proizvode iz košarice i promijeniti vrijeme dostave. Klikom na gumb “plati” izvršava se kupovina, te korisnik predaje Lunch-u narudžbu za kupnju pojedinog ili grupe proizvoda. Predaja narudžbe uključuje plaćanje, osim u slučaju plaćanja gotovinom. Proizvod se smatra naručenim u trenutku kada korisnik završi cijeli proces narudžbe.

Ukoliko Korisnik ne preda narudžbu u roku od 5:00 minuta od trenutka spremanja proizvoda u košaricu, košarica se prazni, te je postupak narudžbe potrebno ponoviti.

Kupnja je valjana samo ako je narudžba uredno ispunjena i izvršena putem stranice.

Cijene

Cijene proizvoda i usluga izražene su u eurima i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV).

Lunch može odrediti određene popuste na kupnju putem internetske trgovine koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje.

Cijene proizvoda i usluga su podložne promjenama do trenutka predaje narudžbe korisnika, o kojim promjenama će Lunch obavijestiti korisnika na jasan i razumljiv način.

Cijena dostave je uključena u cijenu proizvoda.

Cijena svakog proizvoda i usluge navedena je pokraj pojedinog proizvoda i usluge.

 U slučaju kada Korisnik fizička osoba naručuje proizvode sa svog poslovnog profila, a poslovni korisnik (poslodavac) mu odobrava određeni iznos subvencije za cijeli ili dio obroka, Korisnik plaća cijenu obroka umanjenu za iznos subvencije na jedan od mogućih načina plaćanja.

Više o subvencijama možete pronaći na Općim uvjetima.

Uvjeti i načini plaćanja

Korisnik može platiti naručene proizvode na sljedeće načine, pri čemu vrstu plaćanja izabire u trenutku kada će to od njega biti zatraženo na stranici:

– plaćanje putem interneta,

– plaćanje novčanikom,

– plaćanje bodovima,

– plaćanje gotovinom prilikom dostave.

Korisnik će primiti račun isključivo putem elektroničke pošte, na e-mail adresu koju je naveo prilikom registracije na www.lunch.hr. Lunch ne dostavlja račun u tiskanom obliku za kupnju proizvoda i usluga putem Internet trgovine.

Više o načinima i uvjetima plaćanja putem Interneta možete pronaći na Uvjetima plaćanja i Općim uvjetima. 

Dostava

Predviđeno vrijeme dostave okvirno je određeno vremenskim periodom od 30 minuta, ovisno o odabranom terminu dostave.

Dostava je moguća na području navedenom na stranici Lunch-a.

Lunch je dužan dostaviti naručene proizvode na adresu koju je Korisnik naveo u narudžbi poslanoj putem stranice. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u poslovni objekt.

Više o dostavi možete pronaći na Općim uvjetima.

Reklamacije

Korisnik je obvezan odmah prilikom preuzimanja proizvoda pregledati proizvod. Ukoliko je pakiranje vidljivo oštećeno ili proizvod ima nedostataka, Korisnik može na to ukazati dostavljaču Lunch-a i odbiti primitak. U tom slučaju, Lunch će izvršiti povrat uplaćenih sredstava na jednak način na koja su ista bila uplaćena ili dostaviti novi proizvod, ovisno o izboru Korisnika. Naknadne reklamacije se ne uvažavaju zbog prirode samih proizvoda te kratkog roka uporabe.

Ukoliko Korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Lunch zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova te za isti proizvod nije moguće tražiti povrat sredstava.

Ukoliko Korisnik nije primio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od sat vremena od predviđene dostave naručenog proizvoda putem kontakata objavljenih na stranici Lunch-a. Lunch je u tom slučaju dužan ponuditi Korisniku povrat uplaćenih sredstava ili novi proizvod.

Podnošenje prigovora

Korisniku je omogućeno podnošenje prigovora putem pošte na adresu Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb ili elektroničke pošte podrska@lunch.hr na koji je Lunch dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Jednostrani raskid potrošačkog ugovora

Korisnik – potrošač (potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača), nema pravo jednostranog raskida ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili sklopljenog na daljinu iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, a sukladno članku 79. točki 4. i točki 12. Zakona o zaštiti potrošača.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda i usluga

Lunch je odgovoran za materijalne nedostatke proizvoda i usluga, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju spora između korisnika – potrošača i trgovca, korisnik-potrošač može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore.

Povrh navedenog, korisnik-potrošač može pokrenuti postupak koristeći Online platformu za rješavanje potrošačkih sporova Europske Unije.

Online platformi EU može se pristupiti putem poveznice: http://ec.europa.eu/odr

Napomena: Tijela za rješavanje sporova trenutačno nisu dostupna na navedenoj stranici za neke sektore i sljedeće države: Hrvatska, Poljska, Rumunjska, Španjolska. Kao potrošač na ovoj stranici možda nećete moći riješiti svoj spor s trgovcima u navedenim državama.

Mjerodavno pravo i sudsko rješavanje sporova

Na odnos između Vas i Lunch-a primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske.

Lunch u svom poslovanju primjenjuje HACCP standarde.

Ugovor je moguće sklopiti samo na hrvatskom jeziku.

U slučaju sudskog postupka, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Više o načinu kupovine naših proizvoda i usluga putem interneta možete naći u Općim uvjetima korištenja Internet stranica www.lunch.hr i prodaje putem Interneta.